Neiden tollsted

Neiden tollsted ligger ca. fire mil sør for Kirkenes lufthavn, nær grensen mot Finland, langs rv. 893. 

Virksomheten består av tollekspedisjon og tollkontroll både inn til Norge og Finland. 

Dagens tollstasjon består av kontorbygg samt oppstillingsplass for trailere og personbiler, på begge sider av rv. 893.

Neiden tollsted foretar grensekontroller, fortolling av varer og kontroll av kjøretøy. Finsk tollvesen har også kontor på tollstedet. Normalt er det opp til sju tollere til stede på jobb i tollstedets

Eiendom. Forvaltes
Tollsted

9930 NEIDEN

Fakta

Eiendomstype: tollsted
Tomteareal: ca
8000
m2
Bruttoareal: ca
179
m2
Leietakere:
  • Tolldirektoratet

×