Statens strålevern

Statens strålevern ligger på Østerås i Bærum.

Romprogram for det som dengang het Statens radiologisk-fysisk laboratorium ble første gang fremmet i 1962, men ble av ulike grunner stilt i bero. Saken ble tatt opp igjen i 1968 og byggearbeidene kom i gang i 1973. Bygget sto ferdig i 1975. Arkitekt var  Finn Leborg.

Instituttbygget er et bygg i fire etasjer og inneholder blant annet spesial-laboratorier for gamma- og røntgenstråling og radioaktive og kjemiske stoffer. I tillegg finnes det mer vanlige kontorfasiliteter som auditorium, kurssal, kontorer og møterom.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

1361 ØSTERÅS

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
5411
m2
Bruttoareal: ca
4532
m2
Leietakere:
  • Statens strålevern

×