NGU, Leiv Eirikssons veg 39-40

Bygningene ligger på eiendommen Østmarkneset på Lade i Trondheim, Leiv Eirikssonsv. 39.

Bergvesenet ble i reliteten etablert samtidig som den første bergordning ble innført 9. januar 1539. Bergforvaltningen ble instituert som et særskilt embetsverk i 1654 og har siden den gang gått gjennom mange endringer.I 1985 ble alle bergdistrikter samlet til ett Bergvesen med kontor i Trondheim. 

I 1990 flyttet Bergvesenet og NGU inn i nytt bygg. Økning i ansvar og oppgaver medførte behov for større plass og et påbygg og tilbygg sto ferdig i 1994. Arkitekt den gang var Schjetlein og Tønseth jr.

I 1999 omorganiserte NGU sin virksomhet og flyttet fra lokalene på nedre del av eiendommen. Tidligere var det 13 bygninger som tilhørte komplekset. Pr 2011 var det to bygninger i komplekset som ble eid/orvaltet av Statsbygg.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Leiv Eirikssons Vei 39

7040 TRONDHEIM

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
29706
m2
Bruttoareal: ca
15290
m2
Leietakere:
  • Norges geologiske undersøkelse
  • Direktoratet for mineralforvaltning

×