Tronka

Tronka er en frittliggende, monumental trebygning i klassisk stil på Kalvskinnet i Trondheim.

Bygningen ble oppført i perioden 1836-1842 som “Pleiestiftelsen for sindsvage mennesker», med kallenavnet Tronka (av fransk tronc, kiste, i betydningen dårekiste). Arkitekter var O. P. R Høegh og G. A. Lammers. Bygningen hadde rom for 36 pasienter, og inngikk i et større institusjonsmiljø på Kalvskinnet.

I 1850 ble anlegget utvidet med to murbygninger på nordsiden, med plass til ytterligere 50 pasienter. Pleiestiftelsen var i drift fram til 1919, da nytt psykiatrisk sykehus på Rotvoll overtok. Tronka ble overtatt av Trondheim kommune, som ominnredet til 12 leiligheter. Bygningen ble brukt til boliger fram til 1990-tallet.

Statsbygg overtok bygningen i 1995, for å leie ut til Sør-Trøndelag politidistrikt som holdt til på nordsiden av anlegget. Politiet valgte imidlertid å planlegge nytt politihus et annet sted i byen, og bygningen sto tom i flere år. Statsbygg besluttet da å innrede til lokaler for eget regionkontor, og i 2005 ble bygningen tatt i bruk av Statsbygg, region Midt-Norge etter en omfattende restaurering og rehabilitering. Bygningens annen etasje er utleielokaler.

Vern

Tronka ble fredet allerede i 1927, og hører med til de første fredningene i landet. Fredningen omfatter eksteriør og interiør. Formålet er presisert til å bevare bygningen som et bygnings- arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på en sosial institusjon fra 1800-tallet.

Eiendommen med uteareal er i sin helhet regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningsloven.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Erling Skakkes Gate 66

7012 TRONDHEIM

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
1813
m2
Bruttoareal: ca
1233
m2
Leietakere:
  • Statsbygg
  • Healingens Hus

×