Magnormoen kontrollplass

Økende trafikk og handel mellom Norge og Sverige førte til at Stortinget i 1898 bevilget 20 000 kroner til en tollstasjonsbygning på Magnor. I mellomkrigstiden flyttet tollstasjonen i forbindelse med at riksveien ble lagt i ny trasé. Riksvei 2 er i dag landets nest største innfartsåre målt ut fra antall kjøretøy.

Den opprinnelige kontrollstasjonen på Magnormoen brant ned i mars 2010, og dermed ble det bygget en ny stasjon. Denne stod ferdig i 2011. Arkitekt: Sjåtil & Fornæss.

Byggingen av Magnormoen kontrollstasjon var et viktig tiltak for at toll- og avgiftsetatens tjenestemenn skal kunne utføre tollkontroll på en tilfredsstillende måte. Kontrollstasjonen gjør det mulig å kunne foreta effektive kontroller av alle typer kjøretøy, blant annet med bruk av mobile skannere og tjenestehunder.

Eiendom. Forvaltes
Tollsted

2240 MAGNOR

Fakta

Eiendomstype: tollsted
Tomteareal: ca
14477
m2
Bruttoareal: ca
1717
m2
Leietakere:
  • Tolldirektoratet

Last ned

Magnormoen kontrollstasjon. Nybygg
Ferdigmelding

×