Senter for marint miljø og sikkerhet

Kystverkets beredskapsavdeling, Senter for marint miljø og sikkerhet, ligger på havna i Horten. 

Komplekset består av tre bygninger i nærheten av Horten havn: administrasjonsbygg i tegl og betong oppført 1996, depot/verksted og testanlegg i stål. Ferdigstilt i 1997. Arkitekt var Kristiansen og Bernhardt med Statsbygg som byggherre.

Bygningen ble oppført for samlokalisering av Statens forurensningstilsyn, SFT (Miljødirektoratet) og Kystverket. Herfra ledes landets akutte oljevernberedskap.

Bygningen var fra Miljøverndepartementets side et pilotprosjekt i satsingen "Grønt arbeidsliv", med målsetting om miljøvennlig bygging og bedre håndtering av byggeavfall. Her er det satset på arealoptimalisering, alternativ energiforbruk og utemiljø, avfall og utslipp. Dette er et godt eksempel på en forholdsvis vanlig bygningstype, både funksjonsmessig og formmessig, der det allikevel ligger en stor miljøinnsats bak. Denne er i betydelig grad usynlig - i prosjekteringsmåten og rutiner for miljøevaluering, i skjulte konstruksjonsdetaljer og i ny organisering av byggeprosessen. Ved Beredskapssenteret benytter man bl.a. sjøvann både som energilde til varmepumpe og til klimakjøling.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Moloveien 7

3187 HORTEN

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
18896
m2
Bruttoareal: ca
6256
m2
Leietakere:
  • Kystverket

×