Arendal trafikkstasjon

Trafikkstasjonen er plassert på et høydedrag på Stoa-området nær E 18 og øst for riksvei 42.

Biltilsynsstasjonen på His i Arendal ble bygget i 1971 og skulle dekke behovet for hele Aust-Agder. Bygningen ble raskt for liten og en rekke brakkeløsninger så dagens lys.

Planlegging av nyanlegg kom i gang på midten av 1990-tallet og planene ble etterhvert tilpasset omorganiseringen av Statens vegvesen i 1995, da det i fylkene ble opprettet en trafikkavdeling med ansvar for vegnettet og biltilsynet.

Den nye trafikkstasjonen sto ferdig i 1997, tegnet av arkitekt Einar Myraker, og skal dekke kystsonen i Aust- Agder. 

Bygget består av kontrollhaller, kontoravsnitt, trafikkseksjon, en egen kontorseksjon, samt kantine og møterom.

Eiendom. Forvaltes
Veg- og trafikkstasjon

Frolandsveien 175

4848 ARENDAL

Fakta

Eiendomstype: veg- og trafikkstasjon
Tomteareal: ca
34754
m2
Bruttoareal: ca
2558
m2
Leietakere:
  • Statens Vegvesen Region Sør

Last ned

Arendal trafikkstasjon
Ferdigmelding

×