Justervesenet, Kjeller

Justervesenet ligger på Kjeller i Skedsmo kommune. Bygget er tegnet av Kristin Jarmund og stod ferdig i 1997. 

Bygningen har et samlet bruttoareal på rundt 7000 kvadratmeter og har et stort totalt volum med blant annet laboratorier med høyder opp mot tre etasjer og en langsgående innvendig truckgate for transport av store gjenstander.

Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit. Byggets disposisjon og plassering på tomta er et resultat av de meget strenge tekniske kravene stilt til laboratoriedelen i forbindelse med temperatur- og fuktkontroll, vibrasjonsdemping og beskyttelse mot elektromagnetisk stråling.

I 2000 ble bygningen tildelt Houens fonds diplom, den eldste og mest prestisjefylte arkitekturprisen i Norge. Fra 2014 er det ellers mange som kjenner bygningen fra spillefilmen «1001 gram» (regi Bent Hamer), der deler av handlingen er filmet i Justervesenets lokaler.

Vern

Bygningen er foreslått vernet i verneklasse 2 gjennom Statsbyggs landsverneplan, som et av samtidens fremste eksempler på statlig satsing på god arkitektur. Formålet med vernet er å sikre disse høye arkitektoniske kvalitetene.

Les om Justervesenet på deres nettsider.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Fetveien 99

2007 KJELLER

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
19840
m2
Bruttoareal: ca
7406
m2
Leietakere:
  • Justervesenet

Last ned

Justervesenet
Ferdigmelding

×