Otta trafikkstasjon

Otta trafikkstasjon ligger to kilometer sør for Otta sentrum nede i dalbunnen i Gudbrandsdalen. 

Allerede fra 1941 hadde Vegvesenet et lite anlegg her på Solhjem, populært kalt "Tanken". Anlegget brant i 1954 og etter gjenoppbygging skiftet stedet funksjon flere gamger. 

I årene som fulgte løste man lokalbehovene blant annet med leide lokaler. Et prosjekt for bygging av ny trafikkstasjon startet opp i 1991. Byggestart var i 1996 og bygg med uteområde ble ferdigstilt i 1997. Arkitekt: Sjåtil & Fornæss.

Anlegget er utformet som tre lameller: administrasjonsfløyen og de to kontrollhallene med et mellombygg. Administrasjonsfløyen er lagt innerst på tomta med kontrollhallene som støybuffere mot E6.

Utvendig er byggets materialer og farger valgt ut fra kravet om tilpasning til lokal byggeskikk i kombinasjon med Vegvesenets visuelle profil.

Eiendom. Forvaltes
Veg- og trafikkstasjon

Gudbrandsdalsvegen 947

2670 OTTA

Fakta

Eiendomstype: veg- og trafikkstasjon
Tomteareal: ca
21000
m2
Bruttoareal: ca
1337
m2
Leietakere:
  • Statens Vegvesen Region Øst

×