Lagerbygg for SMS/Miljødir.

Bygningen ble oppført i 1997 og ble plassert i henhold til regulerings­plan som første bygning fra øst i det nye industri- og næringsområdet mellom gammel og ny kai.

Bygningen er utformet som to lagerarealer med et mellombygg. Sysselmannsetaten (SMS Sysselmannen på Svalbard) og Miljødirektoratet disponerer hvert sitt lagerareal.

Mellombygget inneholder fellesfunksjoner som verksted, verktøyrom, kontor, spiserom, garderober og lager. I tillegg har Sysselmannen et disseksjonsrom med kjølerom for isbjørn.

Tomta ligger på et industriområde vent mot sjøen, på nedsiden av flyplassveien og mellom kraftstasjonen og nykaia.

Arkitekt: A3 Arkitektkontor.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Vei 612-3

9170 LONGYEARBYEN

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
3080
m2
Bruttoareal: ca
2208
m2
Leietakere:
  • Sysselmannen på Svalbard
  • Kystverket

×