Sameskolen i Troms

Sameskolen i Troms er en internatskole med samisk som grunnspråk, bygget for barn av reindriftssamer bosatt i Troms og nordre Nordland.

I perioden 1959 til 1974 sendte reindriftssamene i Troms og nordre Nordland sine barn til internatskole i Finnmark (Kautokeino og Masi). Med reiseavstander på 40-50 mil mellom hjem og skole, var dette lite tilfredsstillende. Kravet om egen skole verserte i aktuelle organer i flere år.

Sameskolen i Troms ble etablert i 1983 i leide lokaler ved Haraldvollen leirskole. I 1994 får Statsbygg i oppdrag fra daværende Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet å utarbeide romprogram for et nybygg. Tomtevalget faller på Sagstillingsmoen i Målselv kommune. Byggestart er i oktober 1996 og bygget står ferdig i august 1997.

Anlegget er utformet som lave saltaksbygninger omkring et tun. Bygningenes plassering er "tilfeldig" i forhold til hverandre - det er ingen tradisjon i samiske boplasser og bebyggelse for å ordne elementer lineært i forhold til hverandre.

Skolen består av undervisningsbygg med blant annet gymsal, elevhjem, felleshus med kjøkken, spiserom mm og uthus med garasje og lager.

Les mer om eiendommen i ferdigmeldinga.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Sagstinnlingsmoen

9325 BARDUFOSS

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
24750
m2
Bruttoareal: ca
2188
m2
Leietakere:
  • Målselv kommune

Ferdigmelding fra 1997

538_SameskolenTroms

×