Gardermoen tollsted

I terminalbygningen på Gardermoen ivaretas oppgaver knyttet til trafikken av reisende, mens oppgavene i Tollbygget hovedsakelig er knyttet til import og eksport av varer.

Etter at Stortinget i 1992 vedtok å bygge ny storflyplass på Gardermoen, fikk Statsbygg i 1996 i oppdrag å oppføre nybygg for Tollvesenet her. Bygget måtte stå ferdig til flyplassens åpning i 1998. Den åpne arkitektkonkurransen vant Ramstad og Bryn Arkitektur AS.

Tollbygget inneholder en stor kontrollhall med tilstøtende utpakkingsrom hvor det foretas fysisk kontroll av flyfrakt. Hallen er utstyrt med moderne tekniske verktøy og narkotikahundene på Gardermoen har egne bekvemmelige fasiliteter vegg i vegg med kontrollhallen.

Tollbygget inneholder også undervisningsrom der hovedtyngden av tolldistriktets grunn- og etterutdanning foregår. 

Eiendom. Forvaltes
Tollsted

Gardermovegen 201

2060 GARDERMOEN

Fakta

Eiendomstype: tollsted
Tomteareal: ca
4824
m2
Bruttoareal: ca
3100
m2
Leietakere:
  • Tolldirektoratet

×