Jessheim trafikkstasjon

Jessheim trafikkstasjon ligger i et grøntbelte mellom E6 og Gardermoen næringspark, Jessheim nord.

Fram til 1965 hadde Statens bilsakkyndige ett ekspedisjonssted på Romerike: på Lillestrøm.

Utover på 1970-tallet økte behovet for tjenestene kraftig og i mange år var løsningen ulike leieforhold. I 1994 begynte arbeidet med å få etablert en ny stasjon og det ble besluttet at det skulle bygges en kkombinert trafikk- og utekkontrollstasjon i området Jessheim nord. Statsbygg fikk oppdraget med å oppføre bygget.

byggearbeidene tok til i november 1997 og den nye trafikkstasjonen sto ferdig i november 1998. Arkitekt: Sjåtil & Fornæss.

Bygningsmassen består av tre hoveddeler utformet som ett sammenhengende bygg. Siden anlegget ligger i et område regulert til grøntområde, er det tatt hensyn til dette i utvendig farge- og materialbruk.

Eiendom. Forvaltes
Veg- og trafikkstasjon

Næringsparkvegen

2050 JESSHEIM

Fakta

Eiendomstype: veg- og trafikkstasjon
Tomteareal: ca
19496
m2
Bruttoareal: ca
1691
m2
Leietakere:
  • Statens Vegvesen Region Øst

×