Sverdrupstasjonen, Ny-Ålesund

Sverdrupstasjonen ligger i Ny-Ålesund, på sørsiden av Kongsfjorden på Spitsbergen, Svalbard. Dette er en av verdens nordligste bosettinger.

Norsk polarinstitutt arbeidet i flere år med planene om en ny forskningsstasjon i Ny-Ålesund, i samarbeid med kullkompaniet Kings Bay AS som grunnla og bygget ut gruvesamfunnet på begynnelsen av 1900-tallet.

Statsbygg kom inn i prosjektet i 1997, bygging ble igangsatt 1998 og bygget sto ferdig i mars 1999. Arkitekt: Torstein Ramberg.

Bygningsvolumet er todelt, forbundet via et trapperom: en kontorfløy inn mot plassområdet og en tårnformet del med atkomst til takplattform ut mot tundraen. 

Kontorfløyen inneholder kontorer for fast stab og gjesteforskere, laboratorier, instrumentrom og teknisk rom. I tårndelen er det møterom, spiserom og bibliotek, lager, laboratorier og instrumentrom knyttet til instrumenter utvendig på takplattformen.

Bygningens bærekonstruksjoner er limtrerammer fundamentert på stålpeler til permafrost.

Forskningsstasjonen har fått navn etter den verdenskjente polarforskeren og oseanografen Harald Sverdrup. 

Les mer om Sverdrupstasjonen på nettsidene til Norsk Polarinstitutt.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

9173 NY-ÅLESUND

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
0
m2
Bruttoareal: ca
791
m2
Leietakere:
  • Norsk Polarinstitutt, Tromsø

Les ferdigmeldinga fra prosjektet

Sverdrupstasjonen
Ferdigmelding

×