Visitasjonshall, Storskog

Visitasjonshallen på Storskog er plassert nord for den opprinnelige grensekontrollstasjonen.

Vistiasjonshallen på Storskog var et samarbeid mellom flere etater: Tollvesenet, Statens dyrehelsetilsyn og Statens næringsmiddeltilsyn - disse to siste nå slått sammen til Mattilsynet. Fiskerimyndighetene var også involvert i etableringen. 

Statsbyggs samarbeid med etatene kom i gang tidlig på høsten 1997. Bygget ble ferdigstilt i 1999. Arkitekter var FAK Arkitekter.

Bygget består av en kontordel for Tollvesenet og Statens vegvesen, en visitasjonshall som er felles for Tollvesenet, Statens vegvesen, Mattilsynet, samt en veterinær del med kontrollrom for produkter og levende dyr, garderobe, sluser og kontor. I tillegg finnes en utendørs innhegning for reinsdyr. 

Ved visitasjonshallen kontrolleres i hovedsak reinsdyr, fisk, og ulike animalske produkter fra Russland.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Storskog

9900 KIRKENES

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
4512
m2
Bruttoareal: ca
690
m2
Leietakere:
  • Mattilsynet
  • Tolldirektoratet

×