Kongsvinger trafikkstasjon

Kongsvinger trafikkstasjon er plassert på Vennersberg på sørsiden av Glomma. Trafikkstasjonen har felles atkomst med Kongsvinger vegstasjon.

I årene etter etableringen av en Statens bilsakkyndig i Kongsvinger i 1927 holdt virksomheten til i private lokaler. I 1965 flyttet Bilsakkyndige inn i ny stasjon i Øvre Langelandsveg og denne stasjonen var en av landets to første bilsakkyndigestasjoner som staten bygde. Her holdt virksomheten til helt til den nye stasjonen på Vennersberg sto ferdig i 1999.

Den delen av bygnings­massen som ligger langs Kongevegen (atkomstveg), har små proposjoner slik at trafikkstasjonen ikke framstår som en koloss i forhold til eneboligene omkring. Kontrollhallene som har større proposjoner ligger inn mot skogområdet på østsiden av tomta. Oppstillingsplasser for kontrollhallene og parkering for de ansatte ligger mellom kontrollhallene og skogen. Det knappe tomtearealet og det at kjøre­arealene ligger innerst gjør at Kongsvinger trafikkstasjon i liten grad preges av store asfalterte plasser. Byggets formspråk er med på å understreke og forklare de forskjellige funksjonene. Kontrollhallenes gavler og det oppløftete takpartiet over publikumsinngangene til administrasjonsbygget gir klare signaler hvor de forskjellige henvendelsene skal skje.

Arkitekt for bygget var Sjåtil & Fornæss as.

Statsbygg ferdigstilte i 2015 et nybygg ved Kongsvinger trafikkstasjon. 

Eiendom. Forvaltes
Veg- og trafikkstasjon

Kongevegen 3

2211 KONGSVINGER

Fakta

Eiendomstype: veg- og trafikkstasjon
Tomteareal: ca
9785
m2
Bruttoareal: ca
2280
m2
Leietakere:
  • Statens Vegvesen Region Øst

×