Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal

Bygningen er oppført i to byggjetrinn, ferdigstilt i 1986 og 1999.

Bygget inneheld kontor, verkstad og lager for Hjelpemidelsentralen i Møre og Romsdal.

Dette er ein bygning med fasadeelement i betong som er eit enkelt, greitt eksempel på betongarkitektur frå denne tida.

Arkitket: Vestplan as.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Åsehaugen 3

6017 ÅLESUND

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
4854
m2
Bruttoareal: ca
2122
m2

×