Veterinær grensekontrollstasjon

Veterinær grensekontrollstasjon ligger på Gardermoen lufthavn, gunstig plassert med tanke på den kontrolloppgaven som her utføres - i nærheten av terminalbygning for transport og hangarer.

Statsbygg fikk i 1999 oppdraget med å bygge grensekontrollstasjonen ved Norges hovedflyplass på Gardermoen som åpnet året før. Byggeprogram var klart i desember 2000, byggestart januar 2001 og ferdigstillelse oktober 2001

Bygningen er arkitektonisk delt i to deler: mottak av varer og levende dyr er på "flysiden", kontorer og møterom på "landsiden".  Materialbruken i de to delene er slik at anlegget likevel framstår som en enhet.

Det er Mattilsynet som har ansvar for den veterinære grensekontrollen som omfatter identitets-/dokumentkontroll og fysisk kontroll med prøvetaking av levende dyr og ulike produkter av animalsk opprinnelse. 

Eiendom. Forvaltes
Tollsted

Fridtjof Nansens Veg

2060 GARDERMOEN

Fakta

Eiendomstype: tollsted
Tomteareal: ca
4990
m2
Bruttoareal: ca
1396
m2
Leietakere:
  • Mattilsynet

×