Havforskningsinstituttet, Matre

Havbruksstasjonen blei etablert i 1971 for forsking på laksefisk.

På Matre blei det sett i gang avlsprogram for laks og regnbogeaure, og den første rogna blei inkubert i leigde lokale i løpet av hausten 1971. Oppføring av eigne bygg starta i 1974. I 2002 tok Statsbygg over stasjonen.

I 2004 blei det sett i gang eit byggjeprosjekt med ny forsøkshall og kjemilaboratorium som stod ferdige i 2006. Prosjektet omfatta òg ei totalomlegging og fornying av infrastruktur og vassforsyning på anlegga.

Bygningsmassen består av administrasjonsbygg, miljøstasjon, kjemikalielager, verkstad, pumpehus, gasslager og parkeringsfasilitetar.

Les meir på nettsidene til Havforskningsinstituttet.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Matre Store

5984 MATREDAL

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
17123
m2
Bruttoareal: ca
7035
m2
Leietakere:
  • Havforskningsinstituttet

Last ned

Forskningsstasjonen Matre. Tilbygg
Ferdigmelding

×