Nofima

Det er i dag Nofima AS som har sin virksomhet på eiendommen Muninbakken 9 i Tromsø. Før omorgniseringen av fiskforskningsvirksomheten holdt Fiskeriforskningen i Tromsø til her.

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Foruten hovedkontoret i Muninbakken, driver de forskningsvirksomhet i Alta, Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.

Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 350 ansatte.

Eiendom. Forvaltes
Offentlig adm. og tjenesteyting

Muninbakken 9

9019 TROMSØ

Fakta

Eiendomstype: offentlig adm. og tjenesteyting
Tomteareal: ca
0
m2
Bruttoareal: ca
5654
m2
Leietakere:
  • Nofima AS

×