Forskningsstasjonen Flødevigen

Havforskningsinstituttets forskningsstasjonen i Flødevigen ligger på Hisøy i Arendal kommune. Eiendommen grenser mot sjøen, skog og eldre trehusbebyggelse og består av i alt ni bygninger, kaianlegg og to sjøvannsbasseng.

Det var Arendals Fiskeriselskab som etablerte Flødevigens Utklækningsanstalt i 1882. Det tidlige anlegget bestod av to saltvannsbasseng, ett for gyting og ett for oppdrett, en akvariebygning med utklekkningshall og kontor. Flødevigen er et av Europas eldste anlegg for eksperimentell og feltbasert forskning på maritimt liv og miljø.

Staten overtok driften av forskningsstasjonen i 1918. Virksomheten fikk da mer karakter av en marinbiologisk forskningsstasjon, i tillegg til selve torskeutklekningen. Anstalten ble omdøpt til Statens biologiske stasjon Flødevigen i 1957, og fra 1974 ble forskningsstasjonen en del av Havforskningsinstituttet. Statsbygg overtok eiendommen og bygningsmassen i 2002.

Bygningsmassen på forskningsstasjonen er sammensatt og inneholder bygg fra hele dens historie, tilsammen ti. Bygningsmassen er forholdsvis homogen og preget av nybygg og ombygginger utført i tidsrommet 1950-1980. Bygninger og anlegg med dammer er formålsbygd for funksjonen. Virksomheten ved stasjonen har vært rettet mot en næring som er viktig nasjonalt sett, og har vært viktig for utviklingen av kunnskapsbasert forvaltning.  Gamle akvariebygg er et av de første i sitt slag i Norge.  Det opprinnelige driftsbygget fra 1890 er fortsatt i bruk.

Den siste endringen i bygningsmassen er fra 2011, da akvariet ble ombygget og utbygget.

Vern

Statsbygg foreslo fredning av deler av bygningsmassen i sin landsverneplan. 21. september 2018 vedtok Riksantikvaren å frede akvariebygget med eksteriør og deler av interiøret, samt nedre basseng og torskebasseng med eksteriør. 

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Nye Flødevigveien 20

4817 HIS

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
35924
m2
Bruttoareal: ca
3950
m2
Leietakere:
  • Havforskningsinstituttet

×