Svalbard forskningspark

Svalbard forskningspark i Longyearbyen er en samlokalisering av UNIS, Universitetssenteret på Svalbard, Norsk polarinstitutt og Stiftelsen Svalbard museum.

Flere departementer sto bak oppdraget til Statsbygg om å realisere prosjektet Svalbard forskningspark - en samlokalisering av de akademiske miljøene i Longyearbyen, og samling av infrastruktur og service for feltundersøkelser og publikumsaktiviteter. Flere departementer sto bak oppdraget.

Mål for prosjektet var en utvidelse av Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), nye arealer til Norsk Polarinstitutt (NP), kulturhistorisk magasin (for Sysselmannen på Svalbard) og nye lokaler for Svalbard Museum

Arbeidet med romprogram startet i 2001, arkitektkonkurranse ble avholdt samme år og vinner var Jarmund Vigsnæs Arkitekter. Byggestart var i 2003 og bygget ble åpnet i april 2006.

Svlbard forskningspark var Longyearbyens største enkeltbyggesak og med sine 8500 m² er bygget Svalbards største og inneholder blant annet bibliotek, klasserom, museum og laboratorier.

Eiendom. Forvaltes
Undervisning og forskning

Forskningsparken

9170 LONGYEARBYEN

Fakta

Eiendomstype: undervisning og forskning
Tomteareal: ca
23219
m2
Bruttoareal: ca
11968
m2
Leietakere:
  • Universitetssenteret på Svalbard
  • Norsk Polarinstitutt, Tromsø
  • Stiftelsen Svalbard museum

Last ned

Svalbard forskningspark. Nybygg
Ferdigmelding

×