Moringen bolig for mor og barn

Moringen er en avdeling av Borg barne- og familiesenter og ligger i tettstedet Gressvik, seks kilometer utenfor Fredrikstad sentrum.

Moringen består av én bygning fra 1905 og ligger i et boligstrøk som hovedsaklig består av bygninger fra mellomkrigstiden.

Bygningen huset opprinnelig en skjortefabrikk, ombygd av Østfold fylkeskommune til barnevernsinstitusjon i 1992. Bygningen ble tatt i bruk til barnevernsformål fordi det hadde potensiale til å bli bygget om til formålet.

Avdelingen gir et botilbud for foreldre og barn fra 0 til 4 år. 

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Storveien 121

1621 GRESSVIK

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
1441
m2
Bruttoareal: ca
657
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×