Eikhaugen/Nyli gård

Nyli gård har lang barnevernshistorie. Barnehjemmet ble etablert i 1928 av Arendal indremisjon som drev det fram til 1986, da Aust-Agder fylkeskommune overtok. Gårdsdriften ble opprettholdt på barnehjemmet fram til 1972. 

Nyli gård er representativ for de barnehjemmene som ble drevet på allerede eksisterende gårdsbruk.

Nyli gård var opprinenlig en lystgård og da det ble etablert barnehjem på stedet ble gårds- og hagebruk en viktig del av det pedagogiske opplegget samtidig som det bidro til husholdet og gav inntekt til driften.

Arkitekturen i hovedbygningen viser at det karakteristiske våningshuset, med opprinnelse tilbake til 1700-tallet, er bevart samtidig som bygningen er formålstilpasset med en egen soveromsfløy og påbygg på hovedbygningen i løpet av årene 1925-28. Omgjøringen av Nyli gård til barnehjem var i samsvar med datiden lovgivning, vergerådsloven (1896-1953).

Vern

Bygningens eksteriør, interiør og deler av utomhusanlegget er fredet. Formålet med fredningen er å sikre Nyli gård, opprinnelig Arendal guttehjem, som eksempel på barnehjem fra første halvdel av 1900-tallet og å sikre den som eksempel på barnehjem opprettet i eksisterende bolighus og på gårdsbruk. Fredningen skal sikre hovedbygningens uttrykk fra ombyggingen til barnehjem 1925-28 og hageanlegget tilknyttet hovedbygningen.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Nygårdsveien 49

4844 ARENDAL

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
13186
m2
Bruttoareal: ca
1092
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×