Agder ungdomshjem, avdeling Nes

Agder ungdomshjem, avdeling Nes ligger i Tvedestrand kommune ca 25 km fra Arendal sentrum.

Nes ungdomshjem var opprinnelig et småbruk med våningshus og et uthus. Eiendommen ble kjøpt av Johan Olstad, gårdsbestyrer på Nes verk, i 1939. Olstad fikk bygget en toetasjes trebygning på eiendommen, der han sammen med kona åpnet Nes psykriatiske sjukehjem i 1939. De drev stedet og hadde ansatte som tok seg av pasienter, kjøkken mm. Pasientene deltok i gårdsarbeidet som et ledd i behandlingen.

Fylkeskommunen overtok Nes og tok det i bruk til barnevernformål tidlig på 1990-tallet og i 2004 overtok Statsbygg eiendommen.

Komplekset består av fire bygninger. Hovedbygningen er en toetasjes trebygning med boenheter. Inngangspartiet er ombygget i 2008 for å gi plass til heis. Aktivitetshuset er ombygget låve med kontorer, treningsrom, snekker- og mekkeverksted, låve og stall. I tillegg garasje og tidligere bestyrerbolig som i dag står tom. Tomta har store grøntarealer med bl.a. volleyballbane, ridebane og innhegning. Det er også innredet en treningshybel på eiendommen der ungdom trener på å bo for seg selv. 

På Nes er det plass til seks ungdommer i alderen 13 til 18 år. De bor på Nes fra noen måneder opptil et par år. 

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Nesverkveien 188 og 190

4934 NES VERK

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
12019
m2
Bruttoareal: ca
1299
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×