Tovdal fritidsbolig

Tovdal fritidsbolig tilhører Agder ungdomshjem og brukes av Bufetat sør til personalkonferaner, bli kjent-turer for nye ungdommer, rekreasjonsturer mm.

Komplekset heter Tovdal etter et dalføre i Åmli kommune. Selve eiendommen heter Solstad og det nærmeste stedsnavnet er Austenå som er navnet på den nest øverste gården i Tovdal.

Tovdal i Åmli består av ett bygg. Den opprinnelige hytta er revet, og den nye fritidsboligen ble oppført i 2006.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Austenå 370

4869 DØLEMO

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
2500
m2
Bruttoareal: ca
136
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×