Ringerike omsorgssenter

Ringerike omsorgssenter, Solstrand holder til på Åsa i Ringerike kommune. Eiendommen ligger ved nordenden av Steinsfjorden og grenser til vannet.

Det er tre bygninger på eiendommen: hovedbygning, kontorbygg og stabbur. Det er opparbeidet en liten ball-løkke og det er noe lekeutstyr på eiendommen.

Solstrand ble bygget som gjestgiveri i 1923 og ble drevet som det fram til 1945, da det ble tatt i bruk til barnevernsformål. Norderhov kommune (Ringerike kommune etter kommunesammenslåing) var initiativtaker og kommmunen drev barnevernsinstitusjonen fram til fylkeskommunen overtok i 1987. Staten fra 2004.

Det har siden Statsbygg overtok blitt pusset opp både utvendig og innvendig. Ekstriørets volum og utseende er omtrent som i gjestegiveriperioden.

Interiøret ble i 2008 ombygget til familiesenter for inntil to familier. 

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Åsaveien 662

3512 HØNEFOSS

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
6000
m2
Bruttoareal: ca
494
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×