Telemark og Vestfold ungdomshjem, Miljøheimen

Telemark og Vestfold ungdomsheim, Miljøheimen, ligg i eit boligområde i Åmot sentrum, Vinje kommune. 

Miljøheimen består av bustadhus, administrasjonsbygning og garasje. 

Fram til 1990 var eigedommen lege- og dyrlegebustad, eigd av Vinje kommune. Fylkeskommunen overtok husa i 1990 og bygde det eine om til institusjonsbustad og det andre til administrasjon. Miljøheimen blei etablert som ein institusjon utanfor Grenlandsområdet for ungdom som trong å kommet i eit annet miljø. Her er det plass til seks ungdomar i alderen 13 til 18 år.

Tomta er opparbeidd med plen og hage. Bygningane danner eit tun og har mykje grøntareal rundt i hellande terreng. Det blei gjort ein relativt stor ombygging innvendig i 1990.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Haugetuft 18

3890 VINJE

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
3308
m2
Bruttoareal: ca
754
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×