Agder og Telemark ungdomssenter, St. Hansgården

St. Hansgården ligger fire kilometer fra Kristiansand sentrum. Den eies av Kristiandsand kommune og Vest-Agder fylkeskommune er fester, mens staten ved Statsbygg disponerer eiendommen.

St. Hansgården består av ett bygg som ble oppført i 1981. Eiendommen var tidligere HVPU-bolig og ble så tatt i bruk som barnevernsinstitusjon.

Her jobber det ca 25 personer og det er plass til seks ungdommer. Hit kommer ungdommer på kort varsel med behov for umiddelbar hjelp og plassering utenfor hjemmet.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Bispegra 52

4632 KRISTIANSAND S

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
3469
m2
Bruttoareal: ca
580
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×