Buskerud og Vestfold ungdomssenter, avdeling Barkåker

Eiendommen har hatt mange organisasjonstilknytninger og gjennomgått mange navneforandringer siden den først ble brukt som barneverninstitusjon fra ca. 1958. 

 • 1948: Initiativ til fond for bygging av barnehjem i Sem tatt av Sem Herredskvinneutvalg.
 • 1953: Barnehjemskomité opprettet av Sem Herredsstyre.
 • 1958: Sem Herredsstyre vedtok å bygge Bjerkely barnehjem.
 • 1959: Bjerkly barnehjem innviet med plass for ti barn i fem dobbeltrom.
 • 1963: Gavlfasader kles med teglstein.
 • 1988: Fylkeskommunen overtok drift/eierskap.
 • 1992: Blir korttidsinstitusjon for ungdom 13-18 år, noen mindre innvendig ombygginger.
 • 2001: Barnevernsinstitusjonen Iras hus etableres i tidligere Bjerklys lokaler.
 • 2004: Staten overtar drift/eierskap. Statsbygg inn som eier
 • 2006/2007: Omorganisering i BUFetat sør. Iras hus legges under felles administrasjon med Jarlsberg ungdom- og familiesenter.
 • 2007: Driften ved Iras hus avvikles. Ombyggings- og tilbyggingsplaner.
 • 2011: Tilbygg (ny, dels frittliggende fløy) oppføres. Ombygging og rehabilitering av opprinnelig del. 

25. august 2011 flyttet institusjonen inn i nye flotte lokaler som er miljøvennlige og gir rom for en mer hensiktsmessig drift og fleksibel bruk av ressurser.

Vern

Barnehjemsbygningen fra 1959 er fredet, for å sikre vern av et barnehjem oppført i samsvar med ideer og retningslinjer som fulgte av barnevernsloven fra 1953.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Kantarellveien 25

3157 BARKÅKER

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
3201
m2
Bruttoareal: ca
1308
m2
Leietakere:
 • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×