Skjerfheimkollektivet

Skjerfheimkollektivet ligger landlig til i Svarstad kommune, omtrent midt mellom Kongsberg og Tønsberg. 

Skjerfheim-kollektivet i Lardal består av fem bygninger: Våningshus fra ca 1886, låve fra 1900, bolig fra 1990, en hytte fra 1996 som brukes som ansattebolig samt en hybelbrakke.

Eiendommen var opprinnelig et gårdsbruk, og ligger i et landbruksområde. Ifølge bygdeboka ble hovedhuset brukt som doktorbolig da det var oppført. Deretter ble huset brukt som pensjonat i ca 15 år fra slutten av 1930-åra. Eiendommen var privat eid fram til fylkeskommunen kjøpte den i 1987. I bruk til barnevernsformål fra 1990.

Jorda som opprinnelig lå til eiendommen er forpaktet bort. I 2007 ble det foretatt oppussingsarbeider på låven.

Institusjonen har fra 1990 vært kollektiv for ungdom med rusproblemer i aldersgruppen 12 til 18 år. Kollektivet drives noe annerledes enn andre institusjoner, blant annet bor de ansatte på kolletivet noen uker om gangen. Det er åtte plasser.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Damtjernveien 598

3275 SVARSTAD

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
6185
m2
Bruttoareal: ca
1667
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×