Østfold ungdoms- og familiesenter, avd. Tune

Østfold ungdoms- og familiesenter, avdeling Tune ligger i et boligområde litt i utkanten av Sarpsborg sentrum.

Tune familiehjem ble etablert på Grålum i 1969 som en erstatning for et tidligere barnehjem på Stenbekk. Østfold fylkeskommune overtok driften i 1980 og i 1987 ble institusjonen til Tune korttidshjem, i 1999 Tune barnehjem, begge under fylkeskommunen.

Ombygging ble vedtatt i 2001, men utsatt. Staten ved Statsbygg overtok eiendommen i 2004. Tune barnehjem ble samtidig en del av Bufetat. Planene ble endret og det ble bestemt at det skulle bygges en helt ny institusjon på den gamle tomta. Det gamle bygget ble revet og et moderne og funksjonelt nybygg sto ferdig i 2006.

Komplekset omfatter et langstrakt bygningsvolum som løper langs med fjellskrenten. Et gammelt eiketre er beholdt og er blitt en del av arkitekturen og uteplassen. Der det har vært mulig er det brukt naturmaterialer både innvendig og utvendig for å skal samklang mellom huset og naturen rundt.

Senteret er for barn og ungdom mellom 12 og 18 år.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Ugleveien 1

1712 GRÅLUM

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
2535
m2
Bruttoareal: ca
1024
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

Last ned

Tune barnehjem. Nybygg
Ferdigmelding

×