Stange ungdomshjem

Hedmark ungdoms- og familiesenter, avdeling Stange ligger i Stange kommune, 12 kilometer sør for Hamar. 

Stange barnehjem, Ottestad, er omtalt i Stortingsforhandlinger i 1951. Stange kommune var eier og barnehjemmet var for jenter mellom fire og 18 år. Stange ungdomshjem ble etablert av Stange kommune i 1964 som Stange barnehjem. Fylkeskommunen overtok driften på begynnelsen av 1980-tallet og institusjonen ble gjort om til ungdomshjem. Fylkeskommunen drev institusjonen fram til staten overtok i 2004.

Eiendommen består av to bygg: et formålsbygget barnehjem fra 1964 med typisk institusjonspreg og et formålsbygget ungdomshjem fra 1992

I følge St.tingsforhandling om barnevernsloven fra 1951 er Stange barnehjem, Ottestad, registrert. Stange kommune var eier og det var for jenter mellom 4 til 18 år.

Dette er en akuttinstitusjon og et beredskapshjem for inntil fem ungdommer mellom 13 og 18 år.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Dr. Thorshaugs Veg 8

2335 STANGE

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
5655
m2
Bruttoareal: ca
1268
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×