Gartnerhaugen videreføringsenhet

Gartnerhaugen ligger på Lade i Trondheim. Eiendommen består av to nokså like bygninger fra ca 1950, som opprinnelig var to firemannsboliger, og rommer administrasjon og boeneheter.

Gartnerhaugen er et videreføringssenter. Ungdommer som har vært tatt hånd om av Kriminalomsorgen og som har skikket seg bra, bor på senteret for å venne seg til et mer normalisert liv. Det er større grad av frihet på Gartnerhaugen enn på mer lukkede enheter.

Trondheim kommune leier komplekset av Statsbygg.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Gartnerhaugveien 2

7040 TRONDHEIM

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
2841
m2
Bruttoareal: ca
1330
m2
Leietakere:
  • Trondheim kommune

×