Røvika ungdomssenter

Røvika ungdomssenter ligger høyt og fritt i et boligområde sentralt i Fauske.

Eiendommen ble kjøpt av Fauske herredsstyre allerede 1907, da for å oppføre en såkalt fattiggård, som etter hvert fikk mer preg av aldershjem. I 1908 ble det bestemt også å bygge tuberkulosehjem på samme eiendom. Denne sto ferdig 1910 og ble drevet fram til 1960. I 1961 kjøpte staten eiendommen for å etablere spesialskole for gutter med adferdsvansker. Stedet ble valgt på grunn av gode kommunikasjoner, og var lenge den eneste spesialskolen av sitt slag i landsdelen.

Skolen var etablert for barnetrinnet, og ble gradvis og planmessig bygget ut med internater, personalboliger og undervisningsbygning, tegnet av arkitekt Bernt Næss. Fra 1979 ble skolen en ungdomsskole. Elevene som først hadde kommet fra hele landsdelen, ble nå rekruttert mer lokalt. I 1992, etter avviklingen av de statlige spesialskolene, overtok Nordland fylkeskommune eiendommen.

I 2004 overtok staten alle barnevernsinstitusjonene, også Røvika. Røvika ungdomssenter er i dag en akuttinstitusjon  for ungdom mellom 13-18 år.

Vern

Hovedbygningen (det gamle tuberkulosehjemmet pluss den tilbygde undervisningsdelen) og internatbygningene Granli og Åsheim er fredet som ledd i Barne- og likestillingsdepartementets landsverneplan. Vernet omfatter bygningenes eksteriør, samt deler av interiøret i Åsheim. Formålet med fredningen er å sikre helheten i anlegget, med den lange historien som spesialskole. I dag er Røvika det eneste statseide helhetlige anlegget i landet som kan dokumentere historien til spesialskoler for barn med atferdsvansker.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

8214 FAUSKE

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
68091
m2
Bruttoareal: ca
4501
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×