Hedmark ungdoms- og familiesenter, Vien

Hedmark ungdoms- og familiesenter, avdeling Vien ligger i landlige omgivelser ca. tre kilometer fra Hamar sentrum. 

Viensentret er en videreføring av tidligere barenvernsinstitusjoner på Hamar. Det startet med Vang og Furnes barnehjem i 1880. Navn, driftsform og eierskap har forandret seg flere ganger. Stedet het Bjørketun fra 1952 fram til den gamle bygningen ble revet i 1998.

Mens institusjonen holdt til i leide lokaler, ble Viensentret bygget nytt på samme tomt, tegnet av ASH arkitektstudio Hamar. Senteret ble tatt i bruk i 2002. Staten ved Statsbygg overtok eiendommen i 2004, sammen med alle andre barnevernsinstitusjoner.

Bygningen er utformet som svar på satsingen innen barnevernet på 1990-tallet. Ungdom med stort omsorgsbehov skulle få plasser med tilgang på spesialisert personale. Dette krevde større anlegg som da fikk sterkere preg av institusjon og mindre av vanlig bolighus.

I dag er Vien et akuttilbud med plass til åtte ungdommer i alderen 13 til 18 år.

Vern

Bygningen er fredet som ledd i barne- og likestillingsdepartementets landsverneplan. Fredningen omfatter eksteriør, samt interiøret i gang og vestibyle. Formålet er å bevare og synliggjøre anlegget fra 2002, som er viktig både kulturhistorisk og arkitektonisk.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Klukevegen 30

2318 HAMAR

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
9257
m2
Bruttoareal: ca
1214
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×