Gjøvik barnevern- og omsorgssenter, avd. Mjøsvold

Gjøvik barnevern- og omsorgssenter ligger i Bondelia, rett sør for Gjøvik sentrum. 

Eiendommen består av fire bygninger. Internatbygningen, Bondelia, eies av Oppland fylkeskommune, resten av staten ved Statsbygg.

Det opprinnelige hovedhuset brant i sin tid ned og dagens bygg ble oppført i den form og til den funksjon det har i dag. Bygningen sto ferdig i 2001 og fyller funksjonene administrasjon og akuttavdeling.

En enebolig og en tomannsbolig på eiendommen brukes også av institusjonen. Tomannsboligen ble bygget om i 1999/2000. Den røde boligen ble bygget om i 2002

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Helgerudvegen 46

2816 GJØVIK

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
13543
m2
Bruttoareal: ca
1827
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×