Seljelia barne- og familiesenter

Seljelia barne- og familiesenter ligger sentrumsnært til i Gjøvik.

Seljelias historie begynner i 1950 med Spedbarnshjemmet på Bondelia husmorskole. Rektor her mente at elevene, som vordende husmødre og mødre, burde lære å stelle levende babyer og hun fikk innvilget kr 600 000 til oppstart. Spedbarnshjemmet fikk tilhold i Småbruksbygningen på skolens område og åpnet i mars 1950 for 6-8 babyer. Den nye institusjonsbygningen er resultat av den store satsningen og omorganiseringen av barnevernet 1990-1993.

Seljelia barne- og familiesenter ligger innerst i en blindvei, i et område regulert til boligformål og offentlig friområde. Bygningen har u-form og det dannes et skjermet uterom på baksiden som avgrenses av skog.

Anlegget ble oppført for barnevernsformål i 1994. Garasje/bod ble oppført i 1995, carport året etter. Huset er oppført i tegl og tre. Hovedbygningen var også gjennom en ombygging innvendig i 2007.

Seljelia har i dag fem familieplasser for foreldre med barn mellom 0 og 12 år. 

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Marmorveien 23

2318 HAMAR

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
5954
m2
Bruttoareal: ca
1402
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×