Lillehagen oppvekstsenter

Bærum omsorgssenter for barn (tidl. Lillehagen oppvekstsenter) ligger sentralt i Bærum.  

Eiendommen består av hovedhus fra 1860, stabbur fra ca 1910 og redskapsbod og har vært i bruk til barnevernsformål siden 1918.

Opprinnelig var Lillehagen et småbruk som tilhørte Solberg gård. I 1917 ble småbruket fradelt og solgt til Bærum kommune. I 1918 ble det åpnet som Bærums første kommunale barnehjem med 24 plasser for både jenter og gutter. Det har ikke alltid vært barnevernsformål, men har hatt ulike boligfunksjoner.

Etter at staten ved Statsbygg overtok denne og andre barnevernseiendommer i 2004, har det blitt gjennomført noe utbedring og oppussing på eiendommen.

Bærum omsorgssenter har plass til åtte beboere. Her bor enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Solbergveien 5

1365 BLOMMENHOLM

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
6371
m2
Bruttoareal: ca
942
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×