Jong ungdomshjem

Jong ungdomshjem ligger like ved Sandvika i Bærum kommune. 

Eiendommen var opprinnelig en del av Emme Hjorths hjem og ble oppført på begynnelsen av 1960-tallet. Arkitekt P.A.M. Mellbye. Emma Hjorths Hjem var fra 1898 til 1996 sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede i Akershus.

I dag er Jong ungdomshjem er et tilbud under Bufetat til unge mellom 13 og 18 år. Her er det plass til fire ungdommer og det er 22 ansatte.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Emma Hjorths Vei 60

1336 SANDVIKA

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
6514
m2
Bruttoareal: ca
617
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×