Gullhella barne- og familiesenter

Gullhella barne- og familliesenter ligger på Gullhella  i Asker og består av to bygninger og en bod. 

Institusjonen ble bygget av Akershuns fylkeskommune til formålet og sto ferdig i 2002. Anlegget overtok plassene etter Helgerud barnehjem i Bærum.

Bygningene brukes som hhv boenhet og administrasjon. 

Gullhella er en familieavdeling for foreldre med barn i alderen 0 til 6 år. Det  kan til enhver tid bo sju familier her og det er 17 ansatte.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Korpåsen 172

1386 ASKER

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
6142
m2
Bruttoareal: ca
1057
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×