Follo ungdoms- og familiesenter, akutt

Follo ungdoms- og familiesenter, akutt, ligger i Vestby kommune i Akershus. 

Eiendommen består av en stor enebolig i tre. Bygningen ble oppført av Folloklinikken i 1991 som bolig for rusmisbrukere, og ble tatt i bruk til barnevernsformål i 2000 av Akershus fylkeskommune.

Institusjonen drives som akutt- og langtidsinstitusjon for barn og unge i aldersgruppen 12 til 18 år.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Kroerveien 9

1540 VESTBY

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
4013
m2
Bruttoareal: ca
759
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×