Ås ungdomssenter

Ås ungdomssenter ligger i nærheten av Ås sentrum, i et åpent landskap der jordbruksland og boligfelt grenser til hverandre.

Eiendommen var opprinnelig en tuberkuloseinstitusjon. Ås kommune disponerte denne fram til staten overtok ansvaret for landets barnevernseiendommer i 2004.

Ås ungdomsenter ble etablert året etter, i 2005 og Statsbygg gjennomførte en omfattende rehabilitering og modernisering av bygningsmassen. Blant annet ble den ærverdige gamle hovedbygningen tilpasset til formålet. Det ble også laget et tilbygg. Prosjektet var ferdigstilt i 2006.

Arkitekt for dette prosjektet var Aspaas Cooper Kind. Les mer i ferdigmeldingen.

Ås ungdomssenter består i dag av åtte bygninger.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Solfallsveien 27

1430 ÅS

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
14325
m2
Bruttoareal: ca
2100
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

Se ferdigmelding fra 2006:

Ås ungdomssenter. Rehabilitering og tilbygg
Ferdigmelding

×