Akershus ungdoms- og familiesenter, akutt. Avd. Sole

Akershus ungdoms- og familiesenter, akkutt, avdeling Sole (tidligere Sole utredningssenter) ligger i et boligområde i Vestby med noe nyere bebyggelse. 

Avdeling Sole består av trehus med atskilt skolebygg og en garasje.

Det ble bygget til formålet av Akershus fylkeskommune i 1992.

Avdeling Sole er en akuttinstitusjon for ungdom mellom 12 og 18 år.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Njords Vei 11

1540 VESTBY

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
7129
m2
Bruttoareal: ca
1050
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet
  • Teliasonera Norge As

×