Lamo ungdomssenter

Lamo Ungdomssenter ligger flottt til med utsikt utover Sjøvegan og Sagfjorden. Her er det plass til sju ungdommer i alderen 13 til 18. 

Institusjonen ble åpnet i 1988 som Lamo-kollektivet, en privat stiftelse. Stiftelsen kjøpte gården som lå på Lamo og tilpasset hovedbygning, ungdomshus, garasje og tre hytter og et naust til kollektivets behov. I tillegg til disse bygningene var det et hus fra 20-tallet, et fra 50- tallet og et fra 80-tallet på eiendommen. I 1997 ble Lamo en fylkeskommunal barneverninstitusjon.

I 2001 brant hovedbygningen ned og institusjonen ble drevet midlertidig fra ungdomshuset. I 2003 flyttet institusjonen over i nybygget hus, Tunet. I 2004 ble Lamo Ungdomssenter overtatt av staten ved Statsbygg, og Bufetat. 2009 ble nok et år med store utfordringer og en ny brann.

Etter ulike midlertidige løsninger ble bygging, modernisering og renovering besluttet. Statsbygg fikk i oppdrag å gjennomføre prosjektet.

Prosjektet omfattet modernisering av huset fra 50-tallet og huset fra 80-tallet. Bygg Tunet (1993) ble bestemt ombygget og tilbygget til bruk som institusjonsbygg med plass for ni ungdommer. Gammelt bygg C ble bestemt revet og det ble bygget nytt administrasjonsbygg på tomta.

Arbeidet begynte i 2010 og anlegget sto ferdig i 2012. Arkitekt: Arkitektkontoret Amundsen, Tromsø.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Laberg

9350 SJØVEGAN

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
95000
m2
Bruttoareal: ca
1748
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

Last ned

Lamo undomssenter
Faktaark

×