Bregnetunet barne- og ungdomsheim

Bregnetunet ligg i Førde kommune. Eigedommen består av ein bustad- og kontorbygning frå 1980 og eit nytt separat kontorbygg frå 2007. 

Hovudhuset blei bygd av fylkeskommunen på byrjinga av 1980-talet som eit hybelhus for eigne tilsette. I 1992 blei det bygd til ei ny fløy med fleire fellesrom. Institusjonen blei teken i bruk av barnevernet i 1987. Statsbygg overtok ansvaret for Bregnetunet saman med andre barnevernseigedommar i 2004.

Statsbygg var byggherre for nytt kontorbygg og ombygging av eksisterande bustad, som stod ferdig i 2009. Arkitektar var ARKI Arkitektar AS.

På Bregnetunet er det plass til fire ungdommar mellom 13 og 18 år. Her jobbar det tolv personar.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Bregnetunet 15

6800 FØRDE

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
3218
m2
Bruttoareal: ca
849
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×