Bergen akuttsenter ungdom, Klokkarlia

Klokkarlia ligger på Øvsttun i Nesttun utenfor Bergen.

Ifølge Bergen byleksikon var Øvsttunsentret tidligere internatskole for ungdomsskoleelever med adferdsvansker. Skolen hadde også en periode forsøksordning med eksterne elever som fikk undervisning og spiste her, med tid til hobbyer og lekser før de reiste hjem eller til andre institusjoner. I perioden 1961 til 1969 hadde skolen bare jenteklasser, fra 1969 til 1982 klasser for begge kjønn og etter det bare for gutter. Skolen var i statlig drift fram til 1992. Da overtok Hordaland fylkeskommune og skolen ble lagt under barnevernet. Staten ved Statsbygg overtok i 2004 og leier ut til Bufetat. 

Klokkarlia er i dag en akuttinstitusjon for ungdom. Her jobber det 20 personer og det er plass til seks ungdommer i alderen 13 til 18 år.

Klokkarlia består av hovedbygning med boenheter fra 1961, skole fra 1974 med gymsal og leskur. Til eiendommen hører også en enebolig med adresse Nedre Smøråsveien 18.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Klokkarlia 20

5852 BERGEN

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
15966
m2
Bruttoareal: ca
2151
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×