Bergen barn- og foreldresenter

Bønesstølen er en avdeling under Bjørgvin ungdomssenter.

Bønesstølen ligger på en høyde med utsikt over Nordåsvannet. Området har hovedsaklig boligbebyggelse, og ligger i Fyllingsdalen bydel, ca 5 km fra Bergen sentrum.

Eiendommen består av én bygning, oppført for Bergen mødrehjem i 1991. Den er nå noe ombygget, og her er det plass til fire ungdommer mellom 13 og 18 år.

Vern

Bygningen er fredet utvendig, som kulturhistorisk og arkitektonisk viktig eksempel på et formålsbygget mødrehjem.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Bønesstølen 13

5152 BØNES

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
4317
m2
Bruttoareal: ca
1007
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×