Skjoldvegen barnevernsenter

Skjoldvegen barnevernsenter ligger i Fana bydel. Tomta er stor og flat med egen tennisbane og en liten lindeallé i innkjørselen.

Institusjonens historie strekker seg tilbake til 1927 da foreningen "Småbarns sommerstue" ble stiftet for å drive sommerkoloni for vanskeligstilte barn på eiendommen Lønningen ved Flesland flyplass. I 1958 ble eiendommen ekspropriert i forbindelse med utvidelse av flyplassen. Som erstatning ble eiendommen til Skipsmegler Thor Frønsdahl kjøpt av Foreningen Småbarn Sommerstue, som gjenopptok sin drift av barnehjemmet i Skjoldveien 51/55. Eiendommen besto av hovedhus, portnerbolig og lysthus.

Bergen kommune overtok driften i 1973 frem til Hordaland fylkeskommune overtok i 1981 og staten i 2004. Institusjonen skiftet navn til Skjoldveien barnehjem i 1988. I dag Skjoldvegen barnevenrssenter.

I dag består Skjoldvegen barnevernsenter av fire bygninger: hovedhus, garasje, lysthus og hybelhus. Hovedhus, hybelhus og garasje ble bygget i 1993.

Lysthuset er det eneste som er igjen av den opprinnelige bebyggelsen. Opprinnelig hovedhus er borte og ble erstattet med dagens bygningsmasse i 1993. Hovedbygningen har fått to rom i kjeller som brukes som hobbyrom og treningsrom.

Her bor det 12 ungdommer mellom 12 og 18 år.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Skjoldvegen 51

5221 NESTTUN

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
7059
m2
Bruttoareal: ca
839
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×