Blåklokka foreldre- og barnsenter

Sogn og Fjordane barn og familiesenter er for familiar med barn i førskulealder.

Nærmaste naboar er Høgskulen i Sogn og Fjordande og Førde sjukehus. Tomta grensar mot elva på nordsida.

Komplekset blei bygd av Statsbygg for Bufetat i 2004 og består av eitt bygg med fire leilegheiter og ei lita kontoravdeling.

Her er det plass til tre familiar.

Eiendom. Forvaltes
Barnevernseiendom

Vievegen 4

6800 FØRDE

Fakta

Eiendomstype: barnevernseiendom
Tomteareal: ca
5215
m2
Bruttoareal: ca
476
m2
Leietakere:
  • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet

×